top of page

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

Per complir amb l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Nom Corporatiu: Associació actuar! altes Capacitats

Oficina Registrada: Carrer Pau Casals, 44, 08172 Sant Cugat del Vallès

NIF: G-67136788

Número de telèfon: 644.950.210

Correu electrònic: actuar.aacc@gmail.com

Lloc web: www.actuaraacc.org

Dades de l'Registre: Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya Secció 1a Núm. 62642

Registre Nacional d'Associacions Secció 1ª Núm. 61507

Activitat regulada: _____________________________


1. OBJECTE

Associació actuar! Altes Capacitats (des d'ara també el prestador) com a responsable de la pàgina web, posa aquest document a disposició dels usuaris, que regula l'ús de la pàgina web amb el que pretenem complir amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d'ús del lloc web.

A través del web, actuar! Altes Capacitats proporcionen als usuaris l'accés i ús dels diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la pàgina web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari (en endavant, l'usuari), i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposició legal que fossin d'aplicació.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament el present Avís Legal en qualsevol de les ocasions en què entri en la web, ja que pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer a la web, sense la obligació de pre-notificar o informar els usuaris d'aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web de l'prestador.

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB.

 

2.1. Accés gratuït i ús del lloc web.

La prestació de serveis per part d'actuar! altes capacitats són gratuïta per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis prestats pel prestador o per tercers a través del Lloc Web estan subjectes a el pagament d'un determinat preu a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d'usuaris. [SEGONS L'ASSUMPCIÓ ESPECIFICA]

En general, la prestació dels Serveis no requereix subscripció prèvia o registre dels usuaris. No obstant això, actuar! altes capacitats condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la prèvia complementació de l'corresponent registre d'usuari. Aquest registre es realitzarà en el formulari expressament indicat a la pròpia secció de servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació facilitada per l'Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari conservar tota la informació proporcionada a actuar! altes capacitats permanentment actualitzada perquè respongui, en tot moment, a la seva situació real. En qualsevol cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les declaracions falses o inexactes realitzades i dels danys i perjudicis causats a l'prestador oa tercers.

2.4. Menors.

Per a l'ús dels serveis, els menors sempre han d'obtenir el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals, responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat de determinar els continguts específics a què accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats a Internet, s'han d'establir mecanismes en els seus ordinadors, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, siguin d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web.

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb fins il·lícits o prohibits, perjudicials per als drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'ús normal d'equips informàtics o documents, arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l'prestador.

En particular, ia manera d'indicació, però no exhaustiva, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:

  1. Ser contrari, menysprear o violar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i altres normes vigents;

  2. Induir, incitar o promoure l'ordre penal, denigrant, difamatori, violent o, en general, contrari a la llei, la moral i l'ordre públic;

  3. Induir, incitar o promoure accions, actituds o pensaments discriminatoris sobre els motius de l'sexe, la raça, la religió, les creences, l'edat o la condició;

  4. Sigui contrari a el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;

  5. De qualsevol manera danyi la credibilitat de l'prestador o de tercers; i constitueixin publicitat il • legal, enganyosa o deslleial.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador està exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. No obstant això, el proveïdor no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que les causes de força per força, desastres naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Actuar! altes capacitats no atorga cap garantia o es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin derivar de la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu de la pàgina web o dels seus serveis i continguts; l'existència de virus, programes maliciosos o maliciosos en els continguts; il·legal, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i condicions d'ús; o falta de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El proveïdor no es fa responsable sota cap circumstància dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l'ús il·legal o indegut d'aquest lloc web.

 

4. COOKIES [SEGONS L'ASSUMPCIÓ ESPECÍFICA]

El lloc web de prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren essencials per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades són, en tot cas, temporals, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a la fi de la sessió de l'usuari.

En cap cas s'utilitzaran cookies per recopilar informació personal. Per a més informació, consulteu la nostra Política de cookies. [ENLLAÇ A LA LLICÈNCIA D'COOKIES]

 

5. ENLLAÇOS

Des del lloc web pot ser redirigit al contingut de tercers. Des de la web no sempre podem controlar els continguts introduïts per tercers, actuar! altes capacitats no assumeixen cap responsabilitat per aquests continguts. En qualsevol cas, el prestador declara que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir el dret nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquests llocs web, informant a les autoritats competents de l'contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a manera d'exemple però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en el lloc web de l'prestador. No obstant això, en compliment de les disposicions de l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora activament en la retirada o, quan sigui necessari, en el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir el dret nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. Si l'usuari considera que pot haver-hi algun contingut que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, notifiqui-ho immediatament a l'administrador del lloc web.

 

6. Protecció de dades personals [SEGONS L'ASSUMPCIÓ ESPECIFICA]

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el ple compliment de les obligacions establertes, així com l'aplicació de les mesures de seguretat previstes en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i en la normativa espanyola de protecció de dades.

Per a més informació, consulteu la nostra Política de privacitat. [ENLLAÇ A LA LLICÈNCIA DE PRIVACITAT]


7. XARXES SOCIALS [SEGONS L'ASSUMPCIÓ ESPECÍFICA]

L'informem que Actuar! altes capacitats poden estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en ells [convertint-se en seguidors de l'prestador a les xarxes socials (i / o realitzar qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les mateixes)] es regirà per aquesta secció, així com per les condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés i ús de les xarxes socials en qüestió i prèviament acceptades per l'usuari actuar! altes capacitats tractarà les seves dades per tal d'informar-les activitats, productes o serveis de prestador a través d'aquestes xarxes socials, així com de qualsevol altra finalitat que la normativa de les Xarxes Socials permeti, però no serà responsable de les seves polítiques de privacitat .

Queda prohibida la publicació de continguts:

  1. Que siguin presumptament il·legals per reglaments nacionals, comunitaris o internacionals o que duguin a terme activitats suposadament il·legals o contravinguin els principis de bona fe.

  2. Que violin els drets fonamentals de les persones, faltin la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que Actuar! altes capacitats considerada inapropiades.

  3. I en general que contravenen els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció dels menors, protecció de l'ordre públic, protecció de la vida privada, protecció dels consumidors i drets de propietat intel·lectual i industrial.

No obstant això, Actuar! altes capacitats es reserva el dret de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa, qualsevol contingut que es consideri inadequat.

 

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent, però no limitat a la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat de l'prestador o, si s'escau, té la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, l'ús, la distribució i la comunicació pública requereixen autorització prèvia per escrit de l'prestador. Qualsevol ús prèviament no autoritzat per part de l'proveïdor es considerarà una violació greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics alienes a prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui produir-se amb respecte als mateixos. En qualsevol cas, el prestador disposa de l'autorització prèvia expressa per part d'ell mateix.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no que impliquin la menció o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o de qualsevol responsabilitat de l'prestador sobre els mateixos, ni suport, patrocini o recomanació per part d'ell mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació sobre possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic anterior.

 

9. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de litigis o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats en què es desenvolupa, s'aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes que sorgeixin o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Actuar! Altes Capacitats, organització no governamental sense lucre domicili amb social situat al Carrer Pau Casals, 44, 08172 Sant Cugat del Vallès, amb NIF número G-67.136.788, amb el número 615.071 de l'Registre nacional d'associacions, és la titular de la base de dades .

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i l'informem que té vostè dret d'accés a l'fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a:

Actuar! altes capacitats

Adreça Carrer Pau Casals, 44, 08172 Sant Cugat del Vallès

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació de l'emissor, i per dur a terme tasques bàsiques d'administració i organització. Actuar! altes capacitats insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzades per Actuar! altes capacitats.

Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-Actuar! altes capacitats el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Consentiment de l'remitent

Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment a l'tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

bottom of page